Hur behandlas atopiskt eksem?

 

All eksembehandling syftar till att bryta den onda klåd-riv-cykeln. Här följer terapins hörnstenar:

  1. Eliminera eller minimera försämrande eller utlösande faktorer

  2. Lokala glukokortikoider (kortison) mot inflammation och klåda

  3. Mjukgörande mot torr hud och klådbenägenhet

  4. Information om sjukdomen, hur den ska behandlas och förebyggas. Ges med fördel vid eksemskola.

Lokala kortisonpreparat utgör grunden för behandling av eksem och eksemklåda. De har en lokal antiinflammatorisk effekt och motverkar spridning. En ibland felaktig använding av dessa preparat har lett till att de delvis fått ett dåligt rykte bland lekmän, vilket medför risk för underbehandling. Korrekt använda ger lokala glukokortikoider sällan biverkningar. 

Dessa preparat kan komma i olika former, såsom salva, kräm, kutan lösning och kutan emulsion ("lotion"). Lokala glukokortikoider delas in efter styrka i fyra olika grupper.

I     (svaga)

II    (medelstarka)

III   (starka)

IV   (extra starka)

 

Valet av styrka avgörs bl.a av ålder, eksemets svårighetsgrad och vilket/vilka områden som ska behandlas. Principen bör vara att "slå hårt" vid akuta uppblossningar öppna eksem för att sedan trappa ned till lämplig underhållsbehandling.Nedtrappning kan ske genom övergång till svagare styrka, eller genom att behålla styrkan men minska på smörjningsfrekvensen. 

Mjukgörande lokalbehandling används mot torr hud. Detta ska förbättra den skadade hudbarriären, minska risken för hudirritation och lindra klåda. De finns de studier som visar att mjukgörare kan fungera som "kortisonsparande" och att de kan minska återfall av eksem. 

Lokala kalcineurinhämmare tränger ner i hudens yttersta lager, medan passagen ner i blodbanan är ytterst begränsad. Kalcineurin är en del av den inflammatoriska processen. Genom att hämma kalcineurin uppnås en antiinflammatorisk och immunnedsättande effekt. Om ingen förbättring ses inom två till tre veckor bör andra behandlingsalternativ övervägas. Till skilland från lokala glukokortikoider ger lokala kalcineurinhämmare ingen hudförtunning. 

Systemisk behandling kan erbjudas i vissa svåra fall av atopiskt eksem. Systemiska behandlingar är ofta effektiva, men de associerade biverkningarna gör dem olämpliga att använda annat än i allvarliga och terapiresistenta fall. Behandling med t.ex. systemiska glukokortikoider, ciklosporin eller azatioprin bör ordineras och följas av, eller ske i samråd med, dermatolog eller pediatriker, vilka även bör bedöma behovet av ytterligare utredning. 

Ett biologiskt läkemedel har nyligen blivit godkänt. Detta läkemedel hämmar inflammationen vid atopiskt eksem. Indikationen är svårt atopiskt eksem där det är aktuellt med systemisk behandling. Preparatet ska endast ordineras av läkare med stor erfarenhet gällande diagnostik och behandling av atopiskt eksem. SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har bedömt att detta biologiska läkemedel utgör ett värdefullt tillskott till terapiarsenalen. 

Bad används för att avlägsna fjäll, krustor och salvrester från huden. Man kan tillföra olja i vattnet mot torr hud. Kaliumpermanganat kan tillsättas till badvattnet och har då en "uttorkande" effektoch används främst vid vätskande eller sekundärinfekterade eksem på bål och extremiteter. Detta kalibad har upplevts av många som klådstillande

Ljusbehandling har god effekt vid eksem och ges vid hudklinikeroch Psoriasisförbundets behandlingsanläggningar. Denna behandling dämpar inflammationen i huden och förbättrar hudbarriären samt minskar mängden stafylockocker (bakterier) på hudytan. Vid svårare handeksem kan man ljusbehandla enbart händerna. 

Antihistaminer har i studier inte kunnat visa på klådlindrande effekt bättre än placebo. Därför ingår inte histamin i basbehandlingen av eksem. 

Eksemskola. Den informerade patienten är en framgångsfaktor vid behandling av eksem. Alla personer med atopiskt eksem måste ha grundläggande kunskap om sjukdomen och behandlingen. Eksemskolor kan erbjuda information, diskussion, instruktion och uppföljning. I samma skola ingår ofta även preventionsåtgärder. Studier har visat att eksemskola ökar effekten av given behandling samt att klåda och rivning minskar, att behovet av inneliggande vård minskar samt viktigast av allt - att livskvaliteten förbättras. 

  • Instagram Social Ikon

©2018 by Atopikerna. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now