Har jag atopiskt eksem?

Idag baseras diagnostiken på en kombination av anamnes (din sjukdomshistoria) och kliniska fynd. 

Obligatoriskt kriterium: Klåda

Samt minst tre av följande kriterier: 

  1. Anamnes på eksem i hudveck som arm- och knäveck, vrister eller på halsen (samt kinderna hos barn under tio år).

  2. Anamnes på astma eller hösnuva hos patienten (eller på atopisk sjukdom hos förstagradssläkting om patienten är under fyra år)

  3. Anamnes på generellt torr hud under det senaste året.

  4. Aktuellt synligt eksem i böjveck (eller kind/ panna och sträcksida av extremiteter hos barn under fyra år).

  5. Debut före två års ålder (kriteriet utnyttjas inte om barnet är under fyra år).

Skattningsskalor som bedömer eksemets svårighetsgrad, ex EASI, görs av sjukvårdspersonal och visar på eksemets utbredning och intensitet. Patienten själv (eller en förälder) kompletterar med en skattning av klåda och sömnförlust under de senaste tre dygnen. 

POEM-test

Som ovan nämnt är det en läkare som diagnostiserar atopiskt eksem. Däremot kan du själv använda testet för att utvärdera svårighetsgraden av ditt atopiska eksem. Du kan nu också ladda ned en app så att du kan göra POEM-testet direkt i mobilen och få din uträknade poäng. Läs mer här. 

 

 

Eksemen i tre faser

Den kliniska bilden varierar med åldern, men de symtom som dominerar i alla faser är klåda och torr hud. Det finns visst stöd för att "klådtröskeln" är sänkt hos en person med atopiskt eksem, dvs att det krävs mindre hudirritation för att utlösa klåda, även på områden utan eksem. 

1. Infantil fas (< 2 år)

Hos drygt hälften av patienterna debuterar utslagen under första levnadsåret och börjar oftast på kinderna. I denna ålder kan utslagen sprida sig diffust över bålen och extremiteter, ofta med övervikt på sträcksidor.

2. Barnfasen (2 - 12 år)

Nu är utslagen ofta lokaliserade i böjvecken, speciellt i arm- och knäveck, samt runt handleder och vrister. Handeksem är vanligt. Som en följd av ständig klåda och rivning blir huden förtjockad och har rivmärken.

3. Ungdoms/vuxenfas

Eksemet kan fortfarande vara lokaliserat till böjveck. Dessutom är det nu vanligt med handeksem, på halsen, i ansiktet, speciellt ögonlocken, runt munnen och i pannan, samt i hårbotten.