Klåda och rivning

Klådans uppkomstmekanism vid eksem är fortfarande okänd, men antas vara kopplad till den inflammatoriska processen i huden då det bildas ämnen som stimulerar fibrer mellan det yttersta och mellersta hudlagret. Klåda är det absolut största och mest väsentliga symtomet vid eksem. Patienten bedömer sitt eksem i första hand efter hur mycket det kliar och därefter dess utbredning. Utöver själva eksemen är den övriga huden också allmänt klådbenägen. Klådan leder till rivning och rivningen underhåller och förvärrar i sin tur inflammationen i huden varpå klådan ökar ytterligare. Man pratar om den onda "klåd-riv-cirkeln". Faktorer som torrhet i huden, mekanisk irritation av huden (ex tröjärmen), emotionell stress samt värme och svettning ökar klådan och därmed rivningen som sker både omedvetet och lustfyllt medvetet. Klådan är mest intensiv på kvällen och natten. Det kan bero på att det under dessa timmar råder brist på distraherande moment, en något ökad kroppstemperatur samt en förhöjd kroppstemperatur i en redan varm säng. Då personer med eksem har en nedsatt klådtröskel för vissa stimuli kan komponenter som ex en ylletröja vara avgörande för att klådan sätts igång. Försiktig rivning innebär en mekanisk stimulering av huden, vilket lindrar klådan. Kraftigare rivning leder till smärta, som "tar över", varpå klådan lindras för stunden.