Atopikerna i Reumagazin

Reumagazin ges ut på uppdrag av KS (Karolinska Universitetssjukhuset) och är en unik patientinriktad tidning som informerar patienterna om den forskning som bedrivs på kliniken. Denna tidning ligger alltså i väntrum på reuma- och hudmottagningar.

På sid 26-29 pratar Sophie från Atopikerna och professor Maria Bradley om atopiskt eksem som en gömd och glömd hudsjukdom, men också vikten av att vården arbetar med det nationella kvalitetsregister som nu är igång!

Nationell rapport skriven av Atopikerna och Astma- och Allergiförbundet

14 september är vår dag!

För andra året uppmärksammades atopiskt eksem runt om i världen genom den internationella dagen för atopsikt eksem 14 september. #AtopicEczemaDay

Atopikerna släppte en nationell rapport i samband med den internationella dagen. Den är fylld med fakta, intervjuer, expertutlåtande, atopikers egna berättelser, resultat från en nationell undersökning kring vården av atopiskt eksem samt Atopikernas och Astma- och Allergiförbundets förbättringsförslag av vården.

Läs! Dela! Sprid!

Internationella dagen för atopiskt eksem 14 sept
- presentationen av hudläkare Lena Holm

Under den lyckade internationella dagen för atopiskt eksem som hölls 14 sept 2019 på Norra Latin i Stockholm fick vi inledningsvis lyssna till hudläkare Lena Holm som gav alla åhörarna en introduktion till atopiskt eksem, dess symtom, behandlingsalternativ och hur vi kan tänka kring triggers i vardagen. Ta del av hennes presentation här.

Vi debatterar atopiskt eksem och jämlik vård i Dagens Medicin 190722

För första gången lyftes atopiskt eksem under Almedalsveckan i Visby på Gotland sommaren 2019. Deltagare var Atopikerna, Astma- och Allergiförbundet, två av Sveriges främsta hudläkare samt politiker och en representant från SKL. Seminariet utgick från patientperspektivet och en atopikers vardagliga behov följt av vårdens utmaningar och möjligheter och slutligen vad som krävs av politiken och beslutarna. Den röda tråden var jämlik vård och vi hävdar att gemensamma riktlinjer är ett sätt att säkerställa detta. Läs hela debattartikeln här. 

Kompendium om atopiskt eksem 

I detta dokument kan vi läsa om atopiskt eksem, hur det diagnostiseras, hur det behandlas, men också omvårdnaden av denna hudsjukdom. Här hittar vi råd och fakta i ett och samma dokument. Här kan du ladda ned kompendiet. För att läsa mer om Astma-, Allergi- och KOLsjuksköterskeföreningen (ASTA), besök deras hemsida.

Atopikerna tar debatten i Aftonbladet 190102

Patientföreningen Atopikerna inleder det nya året med att synliggöra och metvetandegöra en del av atopikers problematik idag. Vi hoppas att 2019 blir året när atopiskt eksem uppmärksammas på riktigt. Läs hela artikeln i Aftonbladet här.

Presentation från Atopikernas föreläsning i Göteborg april 2019

Patientföreningen Atopikerna bjöd i maj 2019 in till en föreläsning om atopiskt eksem på Göteborgs stadsbibliotek. Dermatolog Johanna Bråred Christensson var talare för dagen och arbetar på Citysjukhuset +7 i Göteborg och har lång erfarenhet av att ha arbetat med eksem. Hon är även docent vid Sahlgrenska Akademien, avdelningen för dermatologi och venereologi på Göteborgs Universitet. Här kan du ta del av hennes presentation.

"Smörjning och praktiska tips vid eksembehandling" från Atopikernas föreläsning i Göteborg april 2019

Patientföreningen Atopikerna bjöd i maj 2019 in hudsjuksköterska Britt-Marie Grönberg att hålla en mer praktisk föreläsning med fokus på smörjskola och praktiska tips när det kommer till eksemens mest grundläggande del - mjukgörande. Britt-Marie arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och träffar dagligen barn och familjer och erbjuder eksemskola och uppföljning. Här kan du ta del av hennes presentation

Barnprogram i SVT uppmärksammar eksem

SVT:s barnprogram "Doktorerna" hade tema eksem i veckan. Se avsnitt 10 här från 12 augusti 2019. 

Presentation från föreläsning tema barn med atopiskt eksem i Stockholm maj 2019

Patientföreningen Atopikerna var stolta att bjuda in hudläkare Natalia Ballardini och specialistsjuksköterska Annette Gromell från Sachsska barnsjukhuset på Södersjukhuset i Stockholm i maj 2019. Temat på föreläsningen var barn med atopiskt eksem. Här fick vi lyssna till utdrag ur eksemskola, men också ta del av hur allergier hänger ihop och inte hänger ihop med atopiskt eksem. Här kan du ta del av deras åhörarkopior. 

Atopikerna granskar patientinformation inom yrkes- och miljödermatologi!

Skåne universitetssjukhus gör en satsning på viktig patientinformation. YMDA utreder kontaktallergier som misstänks orsakas av yrkes- eller miljöexponering. Atopikerna ombads granska och ge synpunkter utifrån ett patientperspektiv. Läs mer här.

Atopiskt eksem uppmärksammas i Sveriges radio P4

2019. Atopiskt eksem är en vanlig folksjukdom, upp till en miljon svenskar är drabbade och sjukdomen har ofta stor inverkan på det dagliga livet. Lyssna till inslaget här

Ny rapport! Quality of life and costs for people with severe atopic eczema in Europe

2018. Den största undersökningen någonsin gjord på atopiskt eksem och hur det påverkar livskvaliteten. Rykande färsk rapport från EFA avslöjar hur verkligheten ser ut för de personer som lever med atopiskt eksem och som påverkar 3 % av vuxna och 20 % av barn i Europa. Läs rapporten här på svenska.

Marknadsundersökning: Atopisk dermatit har en stor negativ inverkan på livskvaliteten och patienter upplever bristande stöd från vården (Sverige)

En stor svensk marknadsundersökning från 2018 visar hur livskvaliteten påverkar personer med atopiskt eksem. Läs mer. 

Hudläkare Lena Holm föreläser om atopiskt eksem, triggers och behandlingar som ges idag

2018. Ta del av Lena Holms PPT presentation från fredagen 14 september då hon föreläste i samband med the European Atopic Dermatitis Awareness Day i samarbete med Sanofi. Länk till slides. 

KBT-behandling mot atopiskt eksem testas

Vuxna med atopiskt eksem som genomgått en ny behandling med kognitiv beteendeterapi rapporterar en förbättring av klåda och eksem. KBT-studien är ett samarbete mellan hudkliniken på KS, Gustavsbergs vårdcentral och KI, och har bidrag från Astma- och Allergiförbundets forskningsfond. Läs mer här.

Atopiskt eksem vanligt i alla åldrar

Artikel från Läkartidningen om bakgrunden till atopiskt eksem och samsjuklighet. Länk 

Stort fokus på atopiskt eksem i senaste numret av Allergia 

Ny förening för atopiker. Blöjeksem. Biologisk läkemedel mot eksem. Läs hela numret här

Nya läkemedel mot atopiskt eksem väntar på godkännande

Artikel från Läkartidningen som ger inblick i nya behandlingsmöjligheter nu och i en framtid. Länk

Behandling av atopiskt eksem

Behandlingsriktlinjer av atopiskt eksem på europeisk nivå. European Academy of Dermatology and Venereology (EADV). I väntan på svenska nationella riktlinjer hänvisar vi till European guidelines. Länk

Livskvalitet hos patienter med atopiskt eksem

Examensarbete i omvårdnad från 2009 från Malmö högskola. Länk

Atopikerna uppmärksammade i Allergia

I senaste numret av Allergia berättar ordförande, en av grundarna till Atopikerna, om varför föreningen behövs, syftet, målet och vad som driver oss. Länk