Acerca de

hud.jpg

Om oss

Atopikerna är en nationell förening som finns till för personer med atopiskt eksem och dess närstående, men fungerar även som patientrepresentanter gentemot hälso- och sjukvården. Grundarna, styrelsen och ambassadörerna lever antingen själva med atopiskt eksem eller är närstående till någon med atopiskt eksem. Vi har en stark tro till att ökad kunskap och delaktighet rustar oss och ökar våra möjligheter till en god livskvalitet.

Det är Atopikernas största drivkraft. 

Vi på Atopikerna vill vara den brygga som länkar samman det forskningen visar, det vården gör, det närstående behöver och den expertis som patienten besitter. Summan av dessa lärdomar hoppas vi ska leda till en jämlik vård i Sverige för personer med atopiskt eksem där behandlingsmål inrymmer både bättre hälsa och livskvalitet.

 

Atopikerna har ambassadörer representerade runt om i Sverige som har egen erfarenhet av att vara patient eller närstående. Bli medlem i Atopikerna där vi kämpar för jämlik vård, ökad kunskap, en stärkt egenvård och en möjlig livskvalitet.

Vi verkar för att

 • Främja en jämlik vård

 • Säkerställa en god livskvalitet trots atopisk hud.

 • Öka kunskap hos atopiker, närstående och inom dermatologi

 • Sprida kunskap och forskning om atopiskt eksem

 • Främja möjligheterna till en god egenvård

 • Skapa engagemang kring frågor som rör atopiskt eksem

Påverkansarbete 

 • World Atopic Eczema Day 14 sept 2021

 • Dialogpartner kring nationella riktlinjer för atopiskt eksem

 • Patientutbildning online inom atopiskt eksem

 • Nordiskt samarbete i frågor gällande atopiskt eksem

 • Digitala Almedalen 2021

 • Internetbaserad KBT-behandling vid atopiskt eksem 

 • Implementering av det nationella kvalitetsregistret SwedAD