Äntligen finns material om eksem till förskola och skola!

Updated: Sep 25, 2021


Text: Karin Esaiasson


”Vad är det för röda fläckar han har?” frågade en personal på förskolan när jag en gång kom för att hämta mitt barnbarn mitt i ett blöjbyte. Jag minns inte vad jag sade om atopiskt eksem, men jag kände att informationen jag försökte ge inte nådde riktigt fram.


Tänk om jag kunde ha rekommenderat en hemsida eller langat fram ett papper med kortfattade fakta om eksemet! Då visste jag inte om att förskolan och skolan kan hitta handledning i hur de kan hantera barn med atopiskt eksem. Det är Region Stockholm som har skapat en elevhälsoportal där de bland annat tar upp eksem och allergi som hälsoområden.


Följ länken Allergi förskola (elevhalsoportalen.se) eller Allergi (elevhalsoportalen.se) och skrolla ner till ”Skapa rutiner för hantering av eksem”. Texterna på de båda hemsidorna har liknande upplägg, anpassat efter skolform.


Det börjar med en kort information om eksem och vilka symtom som kan visa sig. De ger förslag på faktorer som kan förvärra eksemet och förslag på åtgärder och stöd som förskolan/skolan kan vidta. En snabb överblick över den senaste forskningen och sist men inte minst ligger fyra korta filmer från Södersjukhuset AB upplagda, som översiktligt behandlar mjukgörande krämer, klådcirkeln, försämrande faktorer, smörjstunden samt instruktion av kortisonkräm. De korta filmerna finns också på www.atopikerna.se under rubriken "Barn".


Elevhälsoportalen.se kan ge vägledning till alla förskolor och skolor i hela landet, det är lätt att rekommendera sin förskola/skola att läsa den. En annan idé är att dra ut lämpliga avsnitt och lämna till förskolan/skolan eller nyfikna vänner och släktingar.


Och så klart - www.atopikerna.se ger mer information och kunskap till dig som vill känna att du inte är ensam eller söker mer kunskap.