Atopikerna en del av World Atopic Eczema Day

För tredje året uppmärksammar vi atopiskt eksem och alla dess kämpar. 14 september är en dag tillägnad att förbättra medvetenheten och förståelsen för atopiskt eksem och visa respekt för de som lever med denna hudsjukdom och deras närstående. World Atopic Eczema Day (WAED) knyter oss med atopiskt eksem samman och tillsammans bildar vi en röst som kräver förändring – för en god och jämlik vård. Hjälp oss att uppmärksamma denna dag på olika sätt i sociala medier genom att använda #worldatopiceczemaday .

Atopiskt eksem är väl inget att fira, eller? Patientföreningen Atopikerna tar varje chans att lyfta problematiken som många upplever. Detta är vår chans att en gång per år samla vår gemensamma röst i form av berättelser, kampanjer och kunskapshöjande events för att djupa förståelsen och inge hopp. Allt som kan fortsätta att bidra till en god och jämlik vård för alla oss kämpar. Vi vill fokusera på förekomsten och medvetenheten kring atopiskt eksem med syftet att få allmänheten att förstå och inse att denna kroniska hudsjukdom är mer än bara lite klåda.

Varför är 14 sept viktig?

De flesta i samhället kan inse och förstå de fysiska konsekvenserna av att leva med atopiskt eksem, såsom smärta och klåda. Det som däremot inte är lika vida känt eller omdiskuterat är hur atopiskt eksem kan påverka personer emotionellt. Eksemen kan orsaka allvarlig stress, ångest och till och med depression av vardagliga livssituationer såsom att handla, söka jobb och sociala tillställningar.

Ju mer vi uppmärksammar personer med atopiskt eksem och deras vardag, desto starkare röst kan vi få och därmed göra större påverkansarbete. När vi visar att Atopikerna är en patientförening att räkna med har vi större chans att påverka vården att bli god och jämlik i Sverige.

Inte minst är denna dag ett tillfälle att visa att du som lever med atopiskt eksem är långt ifrån ensam. Många av oss kan känna sig isolerade, vissa känner sig för besvärade för att gå ut bland allmänheten pga sin hud. World Atopic Eczema Day 14 september fungerar som ett sätt att påminna oss om att vi är omkring en miljon människor i Sverige som lever med dessa atopiska eksem. Det är fler personer än de som lever med astma i Sverige och det är tre gånger så många än de som lever med psoriasis.

Globalt

Runt om I världen uppmärksammas atopiskt eksem genom olika initiativ. Atopikerna är medlemmar i The International Alliance of Dermatology Patient Organizations (IADPO) – en unik global allians som arbetar för en förbättrad hälsa världen över bland personer som lever med olika hudsjukdomar. IADPO är naturligtvis med och uppmärksammar World Atopic Eczema Day, liksom European Federation of Allergy and Airways Diseases Patient´s Associations (EFA). I år fokuserar deras kampanjer på patienten och dess familjer genom att tex samla erfarenheter från en vardag med atopiskt eksem, dela erfarenheter från såväl ljusglimtar som från de mörka stunder som beskriver hur det känns att leva med atopiskt eksem. Läs mer på Global Skin och på EFA.

Sverige

Till skillnad från i fjol kommer Atopikerna i år att förlägga all aktivitet kring World Atopic Eczema Day online. Detta pga att pandemin hindrar oss från att samlas i större sammanhang. Atopikerna har i år valt att lägga fokus på kunskapshöjande aktiviteter, såsom:

1) Förtydliga och tillgängliggöra behandlingstrappan vid atopiskt eksem

2) Enkelt beskriva det nationella kvalitetsregistret vid atopiskt eksem, SwedAD, vad det är, varför det är nödvändigt, hur du som patient kan använda det och varför det är bra att bidra till forskning.

3) Samarbete med Apoteket AB. Under det gångna halvåret har Covid-19 krävt frekvent och grundlig handtvätt och handsprit. Detta har naturligtvis fått konsekvenser för oss som lever med atopiskt eksem som antingen redan har handeksem eller som lever med ökad risk för att utveckla handeksem. Atopikerna uppmärksammar denna utmaning tillsammans med Apoteket AB i en kampanj online med bra patientinformation och erbjudande för Atopikernas medlemmar.

4) I ett kunskapshöjande syfte och som en förmån för våra medlemmar lanserar Atopikerna ett alldeles eget och återkommande nyhetsbrev ”Hejatopiker!”. Här är tanken att våra medlemmar ska få utvald information, tillgång till tips, studier och länkar till relevant läsning.