Atopikerna stärker sin funktion genom lokala ambassadörer

Atopikerna både växer och stärker sin funktion och lokala närvaro med hjälp av ambassadörer från hela landet. Dessa ideella krafter bidrar med allt från informationsspridning, lokala event till påverkansarbete.

När patientföreningen Atopikerna startades i maj 2018 togs beslutet att detta behöver vara en rikstäckande förening. Med hjälp av en informativ hemsida som plattform vill vi nå ut till alla som lever med atopiskt eksem oavsett var i landet man bor. Det förutsätter att vi också når ut och kan påverka vården över hela landet. I en strävan efter en god och jämlik vård i Sverige behöver Atopikerna regionala ambassadörer som kan hjälpa till att representera föreningen, sprida information, stötta i lokala event och påverka sjukvården i sin region. Inte minst blir det en naturlig kanal för att inhämta behov från runt om i landet. Atopikerna är stolta över att ha så engagerade, erfarna och hjälpvilliga ambassadörer.I februari tidigare i år samlades ett gäng ambassadörer för en heldags workshop på Karolinska Universitetssjukhuset I Stockholm. En av ambassadörerna var med på länk. Dagen innehöll

* en introduktion och bakgrund till patientföreningen Atopikerna

* en översikt kring kommunikation när en arbetar som ambassadör för en patientförening (media, hemsida, intervjuer och i kampanjer)

* en exklusiv föreläsning av överläkare Lina Ivert som berättade om om atopiskt eksem, orsaker, symtom, behandling och som avslutades med en ivrig frågestund

En av ambassadörerna berättar från dagen:


Känns så bra att hitta ett sammanhang – att inte sväva ensam som en atopisk

solitär – och att kunna göra en gemensam insats.


Tack till våra samarbetspartners som möjliggjorde denna dag!