Atopiskt eksem hos barn - hela familjens börda


Atopikerna uppmärksammar barn med atopiskt eksem och deras familjer.

Idag finns sjukdomsbördan vid atopiskt eksem vida beskriven i forskningen; såväl hos drabbade vuxna som barn. Vi känner väl till alla de svåra fysiska symtom som är relaterade till atopiskt eksem utöver störd nattsömn, depression, ångest och nedsatt livskvalitet. Men vad vet vi om hur atopiskt eksem påverkar familjen? Det behövs mer forskning för att förstå hur atopiskt eksem påverkar familjen och vårdnadshavare eller föräldrar.

Den forskning som finns och de färska marknadsundersökningar som gjorts nyligen visar att vårdnadshavare bär ett tungt ok för att både koordinera vården, agera emotionellt stöd, säkerställa följsamheten till behandlingen och fatta beslut. De upplever ofta behandlingen som tidskrävande, att hushållet förändras på olika sätt, men också att relationer och ekonomin påverkas med följden av hög upplevd stress. Föga förvånande blir det en ökad risk att vårdnadshavare uteblir från sina arbeten eller upplever lägre produktivitet på arbetet.


Därför behöver vårdnadshavare och föräldrar bästa tänkbara stöd. I detta nummer vill vi lyfta varför det är så viktigt att hela familjen tas i beaktande när ett barn lider av atopiskt eksem.


Atopikerna vill därför ägna inte bara detta nyhetsbrev, utan hela år 2022, till att lyfta barn med atopiskt eksem och familjens perspektiv. I detta nummer ska vi därför få ta del av svaren från en nordisk enkät där föräldrar fick svara på hur deras vardag påverkas, tips från dermatologen, tips hur man kan tänka kring behandlingsplan och mål för barnet, tips och varningar från en erfaren förälder och mycket annat.


Välkommen att ansluta till Atopikernas kamp när vi efterfrågar ett förstärkt stöd till vårdnadshavare och föräldrar till barn med atopiskt eksem.


Text: Sophie Vrang, ordförande Atopikerna