Pionjärmottagning ombesörjer de psykosociala aspekterna hos patienter med atopiskt eksem

Hudmottagning Malmö är pionjär i att se till helheten av patienter som söker med hudproblem.

- Personer som har en hudsjukdom kan bli nedstämda och i förlängningen utveckla psykisk ohälsa. Vi måste prata mer om detta, säger Johan Fhager, kurator, sexolog och samtalsterapeut på Hudmottagning Malmö.

Läs mer i en artikel av Ottar.


Illustration Jet Hilferrink