LIVSKVALITET OCH ATOPISKT EKSEM

  • Eksem kan försämra livskvaliteten högst avsevärt

  • Studier av barn med eksem och deras föräldrar samt av vuxna med eksem har visat att eksem tillhör de hudsjukdomar som sänker livskvaliteten mest.

  • Ex på faktorer som tillsammans med eksemets sociala konsekvenser kan vara mycket invalidiserande: klåda, rivning, smärta, sömnsvårigheter, trötthet, nödvändigheten att ständigt smörja huden, samt ökade omkostnader. 

  • Eksem kan sänka livskvaliteten mer än diabetes eller högt blodtryck. 

  • Det finns inget särskilt orsakssamband mellan eksemets svårighetsgrad med påverkan på livskvaliteten. Det visar sig att även en person med lindrigt eksem kan ha påtagligt försämrad livskvalitet. 

 

Wahlgren C-F, kapitel 21 Eksem (atopisk dermatit, prurigo Besnier) ur boken Allergi och astma, Studentlitteratur AB, Lund, 2009