SwedAD

SwedAD är ett nationellt kvalitetsregister för Atopisk Dermatit (eksem) med syfte att kontinuerligt  förbättra behandling och uppföljning av patienter med atopisk dermatit.

Vad är ett nationellt kvalitetsregister? Vad registreras och hur är det behjälpligt när jag träffar min läkare?  På 1177 kan du läsa om vad som gäller för nationella kvalitetsregistren.

Här kan du klicka dig vidare för att ta del av dokument för dig som vårdgivare eller för dig som patient. 

SwedAD  logga rätt.png

SwedAD:s styrgrupp berättar om registret

SwedAD.s styrgrupp består av hudläkare från samtliga sjukvårdsregioner samt en patientrepresentant från Atopikerna. Läs mer på sid 9 i SSDV.s medlemstidning.

SSDV-logga.png