atopiskt eksem broschyr.jpg

Vad är atopiskt eksem?

European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) är författarna bakom de europeiska kliniska riktlinjerna för behandling av atopiskt eksem. De har låtit en expertgrupp svara på de mest vanliga frågorna kring atopiskt eksem. Här kan du ta del av svaren.

För dig som vill läsa mer om atopiskt eksem, omvårdnad, metod och behandling finns ett kompendium författat av Astma-, Allergi- och KOLsjuksköterskeföreningen.

Ladda ned kompendiet här.

Atopiskt eksem är en kronisk, kliande och inflammatorisk hudsjukdom och är den vanligaste kroniska hudsjukdomen hos barn. Förekomsten av atopiskt eksem ökar, vilket beskrivs även i andra länder med västerländsk livsstil. Orsaken till ökningen är okänd. Bland vuxna brukar man säga att 3-10 % lever med atopiskt eksem. Cirka 20 % av svenska barn drabbas, ofta före fem års ålder, men kan även debutera i vuxen ålder. Detta innebär att en stor del av Sveriges befolkning är drabbad. De flesta har lätta till måttliga besvär, men cirka 5 % har svår sjukdom. Det är viktigt att betona att även ett måttligt eksem kan påverka livskvaliteten påtagligt. 

Bild används med godkännande från ACO

Det finns många olika typer av eksem. Patientföreningen Atopikerna riktar in sig på sorten som kallas atopiskt eksem. Denna form av eksem stärks ofta om personen har hösnuva, astma eller atopiska besvär i släkten. Besvären börjar ofta före fem års ålder och kännetecknas av en stark klåda samt en växlande svårighetsgrad. Periodvis kan man vara besvärsfri, men även om eksemet försvinner finns anlaget kvar. Eskil Nilsson har skrivit en summerande broschyr som täcker de flesta frågor kring atopiskt eksem. Klicka på bilden för att komma direkt till den digitala broschyren.